de schrijver

Bert Bolhuis werd in 1959 in Amersfoort geboren, als vierde kind in een Gereformeerd

(vrijgemaakt) gezin. Als kind werd hij gedoopt en leerde door zijn ouders God kennen.

Hij volgde vrijgemaakte scholen en vond zijn plaats in de kerk. Hij trouwde met Anja

Kol en samen kregen zij drie kinderen, die ze bewust en overtuigd lieten dopen.

Hij mocht jarenlang leider zijn van een jeugdvereniging. Hij was zo’n tien jaar voorzitter

van de jeugdcentrale in de gemeente van Leek waar hij woont en speelde al meer dan

twintig jaar vol bezieling het kerkorgel in meerdere kerken.

 

Tot een zuster tijdens een bijbelstudieavond de vraag uitsprak: “Ben ik wel een kind van

God? Ben ik wel wedergeboren? Ben ik met Christus opgestaan in een nieuw leven?”

De ‘standaard’ antwoorden boden geen uitkomst. De gereformeerde leer leek Anja en

Bert niet altijd te kloppen. Dit kan toch niet?! Al studerend liepen zij hierin vast.

 

In vertwijfeling riepen zij God aan of Hij zijn waarheid wilde laten zien. Wat volgde was

een periode waarin ze als het ware een nieuwe bijbel kregen. Ze dachten dat ze in de

bijbel thuis waren, maar er ging echt een nieuwe werkelijkheid voor hen open.

 

“Nu heeft God daadwerkelijk de leiding in ons leven.

Hij deed ons opstaan in een nieuw leven”

 

Vaag….?

Graag willen zij delen wat God hen heeft laten zien.

 

U bent veel rijker dan u denkt!