reageren

 

         31-8-2006                            Ik heb uw boekje gekregen voor mijn verjaardag.  

Hans Wesselius                             Op die dag keek mijn vader dit boekje in. Hij begon als hervormd dooplid direct een felle

discussie over doop en overdoop. Zijn visie is dat mijn ouders mij terecht hebben laten dopen

en dat de kinderdoop een Bijbels gegeven is.

Toen ik de teksten wilde gaan analyseren die hij noemde (o.a. de gevangenbewaarder in Filippi

en zijn hele huis) werd hij kwaad, omdat ik aan inlegkunde zou doen.

Aanvankelijk kon ik voor deze discussie geen directe aanleiding vinden, maar na het lezen van

dit kunstwerkje uit Gods handen - zoals ik het wil betitelen - weet ik beter. Satan dacht een kans

te zien om mijn vrouw en mij aan te vallen. Helaas voor hem zijn wij meer dan overwinnaars.

Wij zijn 4 jaar geleden tot bekering gekomen en (enige tijd later) in een Evangeliegemeente

gedoopt. Vanaf onze bekering - en zeker ook vanaf onze doop - werkt God krachtig door ons heen.

Ik ben God dankbaar dat Hij door ons heen mensen geneest van hoofdpijn, zenuwpijn, etc.

En dat God mij af en toe Zijn Woord laat spreken in een profetisch woord. Dat Hij ons de gaven

van Zijn Heilige Geest overvloedig geeft.

Ja, ik ben God dankbaar dat Hij ons samen werkelijk heeft vrijgemaakt door de Zoon.

 

Ik hoop en bid dat nog vele mensen dankzij dit kleinood hun christelijke opvoeding zullen gebruiken

om kennis te gaan maken met de Waarlijke Wil van de Allerhoogste.

Dat mensen bevrijd zullen worden van alles wat hen gebonden houdt in de banden der slavernij.

Dat ze - aan Gods hand - hun eigen Egypte zullen mogen verlaten op weg naar het ook hen

beloofde land.

Dat velen tot besef zullen komen dat ze "rijker zijn dan ze zelf misschien wel denken..."

 

 

3-7-2006                                                                        Wat een feest van herkenning om het boekje te lezen. Zelf ook van vrijgemaakte huize leerde ik op

Erik Prins                                    mijn 26e mijn huidige vrouw kennen. Door haar werd ik in contact gebracht met het evangelsiche

wereldje. Mij was natuurlijk snel duidelijk dat er een keus omtrent de doop gemaakt moest worden.

Waar ik, zoals jij in je boekje helder uiteenzet, snel op uitkwam, was de verbondsleer.

Theologisch was ik snel overtuigd, maar het idee dat ik 26 jaar de bijbel onder ogen heb gehad,

maar nooit de feiten rond doop en verbond heb gezien of onderkend was toch wel een schrik.

Op 20 september 1998 heb ik me laten dopen en zit nu al weer bijna 8 jaar in een geweldige gemeente,

die Jezus wil volgen en zijn Woord wil uitdragen.

Bedankt voor het schrijven van het boekje, ik zal het veel mensen aanraden die zoeken,

maar nog onder de bedekking leven.

 

 

2-5-2006

J. Kamp                                                  Ik wil u bedanken voor de manier waarop u dit boekje heeft geschreven, ik heb een ervaring die

vergelijkbaar is, u bent begonnen met de doop, en ik ben 7 jaar geleden begonnen met "de

gemeente is de bruid" ik heb het ook als vreemd ervaren dat wij als gemeente zowel het Lichaam

van Christus, als de bruid van Christus, zouden zijn. als ik ernaar vroeg aan broeders die al langer

christen waren dan ik, werd er nogal schamper over gedaan, van bij God is alles mogelijk, of iets

in die geest. Maar het liet me niet los, en ik ben voorgangers gaan benaderen, die me ook niet

verder brachten dan, ik blijf het toch vertellen ook al kan jij het niet lezen, want ik heb theologie

gestudeerd, en daar heb ik het geleerd.

Tot ik vorig jaar een studie van Klein Haneveld onder ogen kreeg, en ben die gaan uitpluizen, tot ik

er van overtuigd was dat die goed Bijbels onderbouwd was. nogmaals bedankt ik ga dit ook zeker

nog nazoeken met de Bijbel want zoals u zelf ook zegt dat moet ons fundament zijn, en de Bijbel

bewijst zichzelf.

 

3-4-2005

Wout van den Bor                                  Mijn geliefde broer in Christus, 25 maart j.l. op mijn verjaardag, kreeg ik van een zuster

in onze gemeente uw boekje kado.
Ik ben het afgelopen week gaan lezen, en wel elke middag een stukje. Ik geniet van al die

oude waarheden die ik door genade al jaren ken. Maar het is ook voor mij weer opnieuw

levend geworden. Wij zijn net terug van een zendingsreis door Venezuela en waren ook

nog 6 weken op Curacao. Vanmorgen heb ik nog in onze gemeente Putten uw boekje

aangeraden ten opzichte van Israél en natuurlijk de rest van de inhoud.
Rijk omschreven, met liefde voor de eigen omgeving en toch de volle waarheid.
Hieruit spreekt het Woord van de Levende God en eigenlijk kan je er onmogelijk onderuit,

tenzij er een bedekking door je achtergrond op je schouders ligt die er met geen menselijke

inspanning weg te halen valt. Gelukkig is Hij bij machte veel meer te doen dan wij bidden of

beseffen.

Jaren geleden worstelde ik met dezelfde problemen als u nu doet ten opzichte van mijn kerk

toen; de "gereformeerde bond".
Ook ik ben toen doorgegaan met het Woord van Hem uit te dragen en mocht jaren in de

zending werken. Nog vandaag na 25 jaar zending en alweer 10 jaar in Nederland terug,

dank ik mijn Heiland voor zoveel genade omdat Hij mij destijds de ogen geopend heeft.

Ook ik was opgegroeid met de leer der kerk, al was het iets anders dan de gereformeerde

kerk vrijgemaakt. Ik was 17 toen de Here voor het eerst met mij bezig was en later door

genade mij greep waardoor ik op mijn 23-ste werd gedoopt door onderdompeling.
En werd in die tijd door mijn kerk en familie veracht om mijn bekering. (vervolging blijft

nooit uit)

 

 

25 maart 2005

Rene Ros                                               Fantastisch, van harte gefeliciteerd!

 

31 januari 2005                                     

Wout & Wendelmoed Knol-Nap              We willen jullie graag laten weten dat we ons gisteren hebben laten dopen. We zij een

                                               paar jaar geleden enorm geraakt door God, door Zijn liefde, Zijn trouw en Zijn

                                               almacht. Sindsdien is er veel veranderd in en voor ons. We kunnen niet anders dan

                                               ons leven aan Hem geven, en dat hebben we gisteren mogen belijden en we zijn het

                                               badwater ingegaan, zoals Jezus daartoe de opdracht heeft gegeven. Hem behoren we

                                               toe.